500 złotych na dziecko a alimenty500 złotych na dziecko

Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Tłumacząc znaczenie tego przepisu na potrzeby tego tematu – można go rozumieć w ten sposób, że poprawa sytuacji materialnej dziecka, wpływa na zasądzony obowiązek alimentacyjny zobowiązanego do świadczeń rodzica. 

Prościej – gdy dziecku się polepsza, można wnieść pozew o obniżenie alimentów o kwotę o jaką nastąpiła poprawa.

Projekt ustawy o przyznaniu na drugie i kolejne dziecko kwoty 500 złotych jest w fazie wstępnej i jak zaznaczono – będzie korygowany.  Zaznaczyć należy, że kwota 500 złotych na drugie i kolejne dziecko nie jest uzależniona od dochodów, w przeciwieństwie do kwoty 500 zł na pierwsze dziecko.

Wstępna lektura projektu ustawy oraz ustaw, w których proponowane są zmiany, pokazuje, że poza regulacją na tę chwilę pozostawiono art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 Można odnieść wrażenie, że w świetle art. 138 wspomnianego kodeksu, przyznanie kwoty 500 złotych na dziecko będzie miało wpływ na poprawę majątkową sytuacji dziecka.

 Brak jakiegokolwiek zapisu w tym zakresie powoduje, że konsekwencje dla spraw alimentacyjnych mogą być nieciekawe organizacyjnie.

Po pierwsze, sądy rodzinne mogą zostać zalane w falą pozwów. W każdej sprawie alimentacyjnej 500 złotych na dziecko może być uznane, jako  zmiana sytuacji majątkowej na korzyść dziecka.

Innymi słowy płacący alimenty mogliby złożyć wnioski o obniżenie alimentów.

Po drugie – jeśli sądy uznają, że kwota 500 zł wpływa na dotychczasowy obowiązek alimentacyjny, to owo 500 złotych może uwolnić od obowiązku zobowiązanych do płacenia alimentów.

Ostatecznym beneficjentem takiej sytuacji mogą zostać zatem nie dzieci, którym po otrzymaniu dodatku zmniejszone zostaną alimenty, ale zobowiązani do płacenia alimentów.

Pozostaje liczyć na to, że ustawodawca wprowadzi odpowiednie zapisy do projektu ustawy przed jej uchwaleniem. W innym razie sądy rodzinne mogą zostać zalane pozwami o obniżenie alimentów, w związku z przyznaniem na dziecko kwoty 500 złotych. Można się przy tym spodziewać, że sądy rodzinne będą miały kłopot organizacyjny z udźwignięciem masowej ilości tego typu pozwów. Zakres zmian w sytuacji majątkowej dzieci na skutek jednej ustawy dotyczyć będzie bowiem tysięcy dzieci, w tym części z zasądzonymi już alimentami.

Projekt ustawy o 500 zł na dziecko dostępny jest tutaj >>>

 

Poza powyższymi rozważaniami jest także inna kwestia związana ze sprawami alimentacyjnymi. Otóż w przypadku 500 złotych na pierwsze dziecko, do dochodu wlicza się alimenty. Innymi słowy, zasądzone alimenty pozbawiają prawa do świadczenia, jeśli  zwiększają dochód powyżej progu 800 złotych na osobę.

W przypadku drugiego i kolejnego dziecka kwestia przyznawania świadczenia nie jest w żaden sposób uzależniona od alimentów. Oznacza to, że przy orzekaniu po raz pierwszy  o alimentach na drugie i kolejne dziecko, sąd zobowiązany będzie zaliczyć na korzyść sytuacji majątkowej dziecka otrzymywaną kwotę 500 złotych. Tym samym ewentualnie (o ile w ogóle) zasądzane alimenty, będą pomniejszały zobowiązania rodzica zobowiązanego do łożenia na dziecko. Innymi słowy, znowu może powstać sytuacja, gdzie ostatecznym beneficjentem będzie rodzic płacący alimenty a nie dziecko.

Zapraszamy także na stronę o rozwodach i władzy rodzicielskiej

www.rozwodpoznan.blogspot.com

 

 Zapraszamy też na naszą stronę FB


Strona  Kancelarii Poznań na YouTube>

 

Google+